Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Ana Sayfa
  2. Kullanıcı Sözleşmesi

Üye Sözleşmesi

GENEL Bu site, Oldubuiş.net Bilişim Hizmetleri'ne aittir. Oldubuiş.net Bilişim Hizmetleri tarafından işletilmektedir. Bu kullanım kuralları içinde geçen "Biz", "Bizim", "Bize", "Bizi" ifadeleri ile Oldubuiş.net Bilişim Hizmetleri , "Siz", "Sizin", "Size", "Sizi" ifadeleri ile ziyaretçi/ziyaretçiler kastedilmektedir. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu kullanım kurallarını dikkatlice gözden geçiriniz. Bu siteyi kullanmanız aşağıda belirtilen kullanım kuralları ile bağlanmayı kabul ettiğinizi gösterir. HAKLAR İş bu web sitesinde yer alan materyallerin ve/veya temel teşkil eden yazılım kodunun tamamının veya bir kısmının, kopyalanması, yayımlanması, dağıtılması, transfer edilmesi önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadan söz konusu olamaz. VERİ KORUMA Bu websitesini kullanırken bize iletmiş olduğunuz tüm kişisel bilgiler Gizlilik Politikamız’a uygun olarak kullanılacaktır. KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM İş bu web sitesini yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti veya web sitesine girdiğiniz ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun düşen amaçlarla ve sitenin kullanım kurallarına sadık kalmak koşuluyla kullanabilirsiniz. • Zararlı, müstehcen, iftira eden yada başka kanun dışı bilgileri bu site üzerinden göndermemeyi, yaymamayı; • Bu siteyi bir başkasının haklarını ihlal edebilecek bir şekilde kullanmamayı; • Resmi olmayan, sahte veya hileli iş talebinde bulunmamayı; • Herhangi bir yazılım, iş programı veya araç kullanarak bu web sitesinin işleyişine herhangi bir yolla müdahale etmemeyi; • Bu sitenin dış görünüşü ve temelini teşkil eden yazılım kodunu bozmamayı, değiştirmemeyi veya bunlara müdahale etmemeyi; • Bu siteye ya da ilişkisi olan alt yapı oluşumlarına makul olmayan yada sitenin kapasitesi üzerinde yük yükleyecek herhangi bir işlem yapmamayı; • Şebekelerimizin hiç birine her ne sebeple olursa olsun izinsiz giriş yapmamayı ; kabul etmiş bulunuyorsunuz. Diğer tüm haklarımıza (kanuni yada diğer) dokunmaksızın, www.oldubuis.net olarak; • İş talebinizi haber vermeksizin iptal etme ve/veya • Burada belirtilen kullanım kurallarını ihlal ettiğinize inanıldığında (takdir hakkımızı kullanarak) bu siteye girişinize engel olma hakkını saklı tutarız. • Hizmet değerlendirme formunda yazmış olduğunuz değerlendirmelerin tamamı almış olduğunuz hizmet esnasında deneyim ve gözlemlerime dayandığını, tarafınızca düşünülmüş ve yazıldığını, diğer üyelerin gerçek bilgiye ulaşması ile ilgili sorumluluklarımı bildiğinizi, aynı zamanda, yorumda bulunduğunuz firma ile hiç bir (birlikte çalışma, sektörel rakip, vs...) bağlantınızın bulunmadığını kabul ediyorsunuz. BU WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER İş bu web sitesinde, herhangi bir duyuru yapmaksızın, yer alan bilgi, servis, ürün ve diğer verilerde değişiklik yapabilir veya bu siteyi ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca burada belirtilen kullanım kurallarında değişiklik yapabiliriz. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir. Buna göre bu siteye girişiniz ve siteyi kullanışınız yenilenmiş kuralları kabul ettiğiniz anlamına gelir. INTERNET - E-MAİL Kaybolma, bozulma gibi nedenler ötürü İnternet üzerinden gönderilen mesajların güvenirliği tamamen garanti edilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı eposta olarak gönderilen herhangi bir mesajın doğruluğu konusunda -size gönderilmiş ya da bize gönderilmiş olsun - sorumluluk kabul edilmemektedir. GÜVENLİK Bu websitesi vasıtası ile rezervasyon modülünü kullanarak ileteceğiniz bilgilerin tamamının güvenilir olarak saklanması ve bu bilgilere izinsiz bir şekilde erişimi engellemek için gerekli tüm tedbirler tarafımızca alınmakla birlikte, bilgilere izinsiz erişim ve bundan ötürü oluşabilecek tüm zararlarda hiç şekilde sorumluluk tarafımızdan kabul edilmeyecektir. DİĞER WEB SİTELERİNE LİNKLER İş bu web sitesi diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Linki bulunan sitelerde yer alan bilgi, veri, ürün ve servislerden sorumlu değiliz. Söz konusu sitelere girmeniz ve onları kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdur.Sorumluluk sınırlaması Bu sitenin içerdigi bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı , özel , cezayı gerektiren ve örnek teskil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez. SORUMLULUK SINIRLAMASI Bu sitenin içerdigi bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı, özel, cezayı gerektiren ve örnek teskil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez. SORUMLULUKTAN FERAGAT Bu sitede yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan kanunların müsadesi çerçevesinde feragat edilir. Bu bilgi, hizmet ve veriler mevcut veya temin edilebildikleri durumları ile sitede yer aldıklarından, site sahibine herhangi bir sorumluluk yüklemez. ZARAR ÖDEME Bu kullanım kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm sorumluluk, kayıp, iddia ve masrafları (yasal masraflar dahil olmak üzere) karşılamayı, bizi yukarıda bahsi geçen durumlardan korumayı kabul etmektesiniz. DİĞER İş bu kullanım kuralları, bu sitenin kullanımı ile ilgili olarak bizimle yapmış olduğunuz anlaşmanın kurallarını içerir. Bundan başka yazılı yada sözlü hiçbir beyan göz önüne alınmayacaktır. Bu web sitesinin kullanımı, bu siteden yüklenen herhangi bir veri ve bu kullanım kuralları ile ilgili her işlem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre işlem görecek ve yorumlanacaktır.
Saygılarımızla,
oldubuiş.net ekibi